5.10.11

“SAVED BY THE BELL” IN DE MECHELSE BASISSCHOOL DE BAAN

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen de schoolbel zelden of nooit rinkelen. Nochtans is onderwijs de hefboom voor ontwikkeling. Onderwijs maakt werk van gelijke kansen.  Daarom werden op de Internationale dag van de leerkracht (5 oktober) niet alleen de eigen leerkrachten in de schijnwerper gezet.
Overal ter wereld geven leerkrachten, vaak in moeilijke omstandigheden, het beste van zichzelf. Maar ook de miljoenen kinderen die geen toegang hebben tot basisonderwijs, verdienen onze aandacht.
Voor het vijfde jaar op rij werden scholen opgeroepen om op 5 oktober om 5 voor 12 de schoolbel te laten luiden. Dit om de wereld te laten horen dat er dringend iets moet veranderen.
Het lied “Laat de bel  gaan” weerklonk geestdriftig doorheen basisschool De Baan, en wegens de anderstalige versies ook doorheen heel de wereld. We waren er allemaal bij: de hele lagere school nam deel!
Bekijk de FOTO'S maar eens!