20.3.15

... EN TOEN WERD HET (EEN HEEL KLEIN BEETJE) DONKER...

Een zonsverduistering maak je met wat geluk maar één of twee keer mee in je hele leven!
Vandaag was het zover: een gedeeltelijke zonsverduistering hulde ons land eventjes (een klein beetje) in duisternis. Ondanks het bewolkte weer konden we toch af en toe een glimp opvangen van een achter het wolkendek versluierd stukje zon! Deze foto werd genomen vanop onze speelplaats:

Onze vijfdeklassers waren er in ieder geval goed op voorbereid: ze hebben eigenhandig kijkdozen gemaakt, waardoor het beeld van de gedeeltelijk verduisterde zon doorheen een speldenprikje geprojecteerd werd op de wand binnenin. Hier zie je onze wetenschappertjes tijdens hun observatie:


Ook in de leraarskamer ging dit natuurfenomeen niet onopgemerkt voorbij... zie de juffen kijken! ;-)


HIER WORDT GEBINGELD!

Op onze school wordt vaak "gebingeld"! Als je wil weten wat dat is, kijk dan maar naar dit filmpje. Onze vierdeklassers geven je een demonstratie. Bingel... reuzeleuk!